Ryhmäopetus

Ryhmäopetus

Vapaan säestyksen alkeet -ryhmä

Vapaan säestyksen alkeet -ryhmän koko on 3-4 soittajaa. Tunnin kesto on 50min. Tunti sopii yli kymmenvuotiaista aina aikuisiin. Ryhmässä opimme soittamaan pieniä kappaleita nuoteista ja soinnusta. Tutustumme erilaisiin perussäestysmalleihin. Opimme myös säestämään omaa tai toisen laulua.  

Pianon alkeet - ryhmä

Pianon alkeet -ryhmä on tarkoitettu 6-10 -vuotiaille lapsille, jotka eivät ole soittaneet aiemmin pianoa. Ryhmän koko on 3-4soittajaa ja tunnin kesto on 50min. Tunneilla opimme soittamaan pieniä laulua ja tutkimme hyvää soittotekniikkaa leikin varjolla. Pianon soitossa tarvitaan teoriatietoa, ja sen opiskeleminen ryhmässä on hauskempaa kuin yksin. Yhdessä voimme pelata erilaisia musiikkiaiheisia pelejä, joiden avulla opitaan rytmiikkaa, nuotinlukua ym. 

Pariopetus - tällä hetkellä pariopetusta on tarjolla vain, jos sinulla on oma pari.

Pariopetuksen kesto on 30min. Jotta pariopetus toimii, on soittajien hyvä olla iältään ja taitotasoltaan samalla tasolla. Tällöin tunneilla voidaan edetä yhtä matkaa. Tunnilla voidaan myös hiukan eriyttää opetusta. Tässäkin tapauksessa tunnilla on aina yhteinen johdanto, jonka aikana opetellaan yhteinen uusia asia. Se voi liittyä nuotinlukuun, improvisointiin, tulkintaan, rytmikkaan, sointuihin - melkein mihin vain. Lapsista on usein mukavaa opiskella kaverin kanssa.