Opetustarjonta

Yksityisopetus

Yksitysopetus on suosittua, koska siinä oppilaan yksilöllisyys, tavoitteet ja tapa oppia ovat keskeisiä.  Opetus on intensiivistä, kun se voidaan tehdä yksilöllisesti. Näin opetus tukee parhaiten oppilaan kehittymistä soittajana.  

Opetuksen tavoitteina on saavuttaa hyvä instrumentin hallinta, oppia tuntemaan musiikin eri tyylilajeja ja niiden soittotapoja, soinnuista soittaminen, improvisointi ja nuotinlukutaito.  Tavoitteissa huomioidaan oppilaan omat toiveet.  Tärkein tavoite on löytää ja säilyttää soittamisen ja luovuuden ilo!

Aloittelijat voivat valita yksityistunnin lisäksi itselleen Pianon alkeet -ryhmän.  Tällöin soittamisessa tarvittava teoriasisältö opitaan ryhmässä, ja tunnilla voit keskittyä kokonaan soittamiseen.  

Pianon alkeet - ryhmä

Pianon alkeet -ryhmä on tarkoitettu 6-10 -vuotiaille lapsille, jotka eivät ole soittaneet aiemmin pianoa. Ryhmän koko on 3-4 soittajaa ja tunnin kesto on 50min. Tunneilla opimme soittamaan pieniä laulua ja tutkimme hyvää soittotekniikkaa leikin varjolla. Pianon soitossa tarvitaan teoriatietoa, ja sen opiskeleminen ryhmässä on hauskempaa. Pelaamme erilaisia musiikkiaiheisia pelejä, joiden avulla opitaan rytmiikkaa, nuotinlukua ym. 

Pariopetus - tällä hetkellä pariopetusta on tarjolla vain, jos sinulla on oma pari. 

Pariopetuksen kesto on 30min.  Jotta pariopetus toimii, on soittajien hyvä olla iältään ja taitotasoltaan samalla tasolla. Tällöin tunneilla voidaan edetä yhtä matkaa. Tunnilla voidaan myös hiukan eriyttää opetusta.  Tässäkin tapauksessa tunnilla on aina yhteinen johdanto, jonka aikana opetellaan yhteinen uusia asia.  Se voi liittyä nuotinlukuun, improvisointiin, tulkintaan, rytmikkaan, sointuihin - melkein mihin vain.  Lapsista on usein mukavaa opiskella kaverin kanssa.

Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.  Vapaita paikkoja voi tiedustella ympäri vuoden.