Tyhjä sivu


Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: t:mi Pianoste

Y-tunnus:

Osoite: Anttiinintie 17

Sähköpostiosoite: koskettimetsoimaan(a)koskettimetsoimaan.com

Puhelinnumero:050 3822 491

REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Nimi: Sanni Kronqvist

Osoite: Anttiinintie 17

Sähköpostiosoite: koskettimetsoimaan(a)koskettimetsoimaan.com

Puhelinnumero: 0503822 491

REKISTERIN NIMI

Koskettimet soimaan - alkusoitto-internetsivuston tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjärekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Koskettimet soimaan - alkusoitto -internetsivuston tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjän (jäljempänä "Käyttäjä") suostumuksella tapahtuva Koskettimet soimaan - alkusoitto -internetsivuston tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä "Palvelu") liittyvä henkilötietojen käsittely. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen & kehittämiseen sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen & kehittämiseen sekä analysointiin, markkinointiin ja tilastointiin.

REKISTERIN TIETORYHMISTÄ

Palvelussa käsitellään Käyttäjän yhteystietoja sekä muita Käyttäjän itse antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

TIETOJEN TALLENNUSAJAT

Ostotapahtumista saadut tiedot säilytetään kirjanpitäjällä 10 vuotta kirjanpitovelvollisuuden vuoksi. Uutiskirjeen tilaajan tiedot ( = nimi, sähköposti) säilytetään niin kauan, kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu uutiskirjeen. Tämän jälkeen tiedot poistetaan välittömästi.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa oleva aineisto kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattu salasanoilla.

REKISTERISELOSTEEN SAATAVUUS

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Käyttäjällä on myös oikeus vaatia kaikkien itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostilla: info(a)koskettimetsoimaan.com